1.2 Omkostninger ved museskader

Mange mener, at museskaderne er ved at blive en decideret folkesygdom. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at en større og større del af befolkningen bruger mere og mere tid ved skærm, tastatur og mus! Og det må jo uundgåeligt føre til flere af denne ny type arbejdsskade.

Hvem skal betale?

Forebyggelse af museskader koster kroner. Der skal købes nyt pc-udstyr, der skal investeres i bedre møbler. Der skal uddannelse og oplysning til. Og så skal der først og fremmest ske en mentalitetsændring - både hos den enkelte bruger; men i allerhøjeste grad også overordnet, i virksomhedernes mere fælles kultur.

Vi skal acceptere, at skærm- og taste-arbejde er "tungt" arbejde. At det uundgåeligt medfører særdeles alvorlige skader, hvis arbejdsmiljøet ikke indrettes til (skrøbelige) mennesker.

På den anden side er der ingen tvivl om, at omkostningerne ved museskaderne er væsentligt højere end ved forebyggelsen. Der skal ikke særlig mange sygedage til, før det koster det samme som et rigtigt god hæve/-sænkebord. Og museskader kan føre til meget langvarig uarbejdsdygtighed. Ofte bliver det en meget dyr skade - for alle parter.

Arbejdsskader?

Museskader anderkendes ikke som arbejdsskade. Derfor kan man ikke få erstatning fra det offentlige, hvis man bliver uarbejdsdygtig.

Det virker lidt urimeligt, men argumentet er, at der kke findes videnskabelige undersøgelser, som bekræfter sammenhængen mellem ensformigt musearbejde og bestemte lidelser.

Først i år 2002 venter man afslutningen af undersøgelse, der skal afklare om der er en sammenhæng mellem mus og lidelser...

Indtil da er der altså ingen mulighed for at søge erstatning for arbejdsskade i forbindelse med musearbejde. HK anbefaler dog sine medlemmer alligevel at søge derom.

Hvad kan vi så bruge det til? Jo, det er afgørende, at vi selv tager ansvar for vores krop og helbred; du skal ikke acceptere arbejdsvilkår, der giver dig smerter og skader. Læs hele denne guide igennem og forhold dig til alle emnerne. Diskuter det med kollegaer og indret jer derefter!


Næste modul

Forrige modul


Copyright Michael Karbo.