2.6b Mere om lysforhold

Vi har modtaget følgende artikel fra Groth & Blok Aps.

Godt lys - Godt arbejdsmiljø

Der er igennem årene blevet gjort en stor indsats for at udbrede kendskabet til de ergonomiske forhold på de danske arbejdspladser. Dette er stort set lykkedes og de fleste arbejdsgivere og arbejdstagere er i dag opmærksom på arbejdsstillinger, korrekt indstillede borde, stole m.v.

Når emnet falder på arbejdspladsens belysning er bevidstheden dog lavere og mange arbejder dagligt med dårligt og utilstrækkeligt lys.

Lysets betydning

Lyset betydning for kvaliteten af vores arbejde og vores daglige velværd er ofte slet ikke kendt af hverken arbejdsgiver eller af medarbejderne. Betydningen kan derfor bedst illustreres med nogle få eksempler. Op mod 12% af befolkningen på den nordlige halvkugle har en lavere produktivitet i vinter halvåret alene på grund af det reducerede lys. Op mod 80% af vores sanse indtryk modtager vi gennem øjnene. En 60 årig har behov for 40% mere lys end en 20 årig til at læse samme tekst.

Dette underbygges af Klinikchef Steen Tinning fra Rigshospitalets øjenklinik, som er enig i at mangelfuld og ukorrekt belysning på arbejdspladsen betyder fysiske gener for medarbejderen som hovedpine, irritation af øjnene og muskelspændinger. Steen Tinning udtaler videre. "Også kvaliteten af det udførte arbejde vil lide under et dårligt arbejdslys, da lys i denne sammenhæng skal betragtes som et uundværligt arbejdsredskab, som skal matche arbejdsopgavernes krav."

Et andet interessant aspekt, er lysets indvirkning på vores psykiske tilstand. Speciallæge i Psykiatri Mogens Undén udtaler " Lysets betydning for vores psykiske tilstand er et væsentligt aspekt for en stor gruppe mennesker på vore breddegrader. Ca. 12% af befolkningen er i de mørke måneder præget af nedsat energi, træthed, øget søvnbehov og appetit. Nogle i en sådan grad at de er uarbejdsdygtige. Disse mennesker lider af forskellige grader af sæsondepression, og lys af en bestemt intensitet (1000 Lux) kan forebygge og kurere disse lysafhængige tilstande. Den nødvendige lysintensitet er dog højere end ved almindeligt forekommende kontorbelysning og for at opnå den ønskede effekt skal der derfor vælges armaturer med omtanke."

Opmærksomheden er dog ved at blive rettet mod vigtigheden af godt arbejdslys. Arbejdstilsynet gennemfører således kampagnen indeklima 2000, som blandt andet retter blikket mod lysets betydning for indeklima og velvære. Og de faglige organisationer er begyndt at arbejde målrettet med problemet.

Krav til belysning

Kravene til belysning måles i Lux, som er et udtryk for styrken af det lys som vi har på arbejdsfladen. Ifølge Arbejdstilsynets retningslinier ligger kravet til almindeligt kontorarbejde på en lysstyrke mellem 200 og 500 Lux. Mens der på krævende arbejdspladser med synskrævende arbejde, som f.eks., korrekturlæsning, grafisk arbejde, m.m., er et behov på op til 1.500 Lux.

Når vores øjne veksler mellem forskellige lysstyrker opstår der irritation af øjnene. Det er derfor vigtigt at hele arbejdsstationen (F.eks. et skrivebord) oplyses med den samme lysstyrke (Lux).

Også lysets farvetemperatur, som måles i Kelvin grader, kan have en væsentlig betydning. Dette forhold er i sær vigtigt i forhold til arbejdsstationer hvor der arbejdes med farver. Her kræves der minimum 1.500 Lux med en farvetemperatur på 5.000 Kelvin.

Det er dog vigtigt at betragte belysning som en del af det samlede arbejdsmiljø, således at løsningen af et problem ikke skaber et nyt. Her er det især vigtig at være opmærksom på varmeafgivelsen, støj og afskærmning af belysningsarmaturet.

Firmaet Groth & Blok

Firmaet Groth & Blok er leverandør af special belysning til en række brancher, hvor der er helt særlige krav til lysets styrke og kvalitet. Groth & Blok har nu overført denne ekspertise til en serie kontor lamper. Modellen hedder T5 og kombinerer kontormiljøets krav til design med et kraftigt, men fortsat blændfrit lys som fjerner/reducerer skygger fra hænder m.v. Takket være den høje lysmængde kan T5 modellen endvidere påvirke det medarbejdernes psykiske tilstand i positiv retning. T5 lampen fås i tre modeller både som et lofthængt og bordmonteret armatur. I modsætning til de fleste skrivebordslamper, som kun oplyser arbejdsstationen partielt, oplyser T5 lampen hele arbejdsstationen med et kraftigt lys (mellem 900 og 3100 Lux) Det er således lykkedes at overfører andre branchers behov for højkvalitet belysning med mulighed for skræddersyede løsninger til en kontorløsning Armaturets specielle konstruktion reducerer varmeudviklingen og støj kraftigt, lyset er flimmerfrit og armaturet skærmet for magnetiske og vekselstrømsfelter. Alle armaturer kan monteres med en bred vifte af forskellige lysstofrør, som imødekommer den enkelte kundes specifikke krav og selve armaturet kan tilpasses kundens behov med hensyn til mål og farver. For yderligere tilpasning kan det enkelte armatur suppleres med ekstra udstyr som for eksempel special ophæng, laboratorieglas, lysdæmpere, indirektelys, m.m.

Hvis man er interesseret i at høre mere om de omtalte T5 modeller, kan Groth & Blok kontaktes på tel. 39 90 36 14 eller marketing@groth-blok.dk


Næste modul

Forrige modul


Copyright Michael Karbo.