5.5 Digital talegenkendelse

En af løsningerne på problemet med skærmarbejde hedder talegenkendelses-software.

Hvordan det?

Talegenkendelses-software er programmer, som kan optage din tale via mikrofon og lydkort. Programmet kan så analysere lydene og genkende orde og sætninger. Resultatet udskrives på skærmen - direkte ind i tekstbehandlingsprogrammet Word eksempelvis. Du taler simpelthen teksten ind i programmet.

Især to programmer er meget udbredte: IBM's ViaVoice, som er relativt billigt og Dragons Softwares mere omfattende pakke.

Philips har også udviklet en billig sprogpakke. Den findes til en masse sprog, svensk blandt andet. Men ikke dansk. Kunne en dansk minister ikke bevilge et par millioner til et joint venture projekt med Philips, så FreeSpeech 2000 også kunne komme til dansk? Eller var det et projekt for HK?

Philips benytter en smart trackball, som indeholder både mikrofon, højttaler og programmerbare knapper:

Denne SpeechMike Pro tilsluttes USB-porten, og den skal holdes i hånden, mens man taler. Så virker den altså som en mikrofon med indbygget trackball og højttaler - ret smart! Dimsen følger med FreeSpeech 2000, som koster cirka 1000 kr i UK engelsk version.

Det virker

Programmer til talegengivelse virker, men kun til engelsk og andre store sprog. I starten var teknologien ikke særligt veludviklet; man skulle udtale ordene et efter et, med en lille pause imellem. Det var jo ikke særlig praktisk, men der er sket ting og sager. I dag skal man tale ganske almindeligt, i et roligt tempo, så fanger programmet det hele.

Andre skader

Talegenkendelses-software er allerede blevet så udbredt, at de første skader er rapporteret. Det drejer dig om skader på stemmebånd. Længere tids monoton indtaling kan give skader…

Fremtiden?

Jeg er overbevist om, at stemme-interfacet kan supplere og i et vist omfang erstatte tastaturet. Jeg kan forestille mig en arbejdplads uden tastatur men med mere avancerede muse/digitizer-anordninger, som bruges sideløbende med indtalingen.

Det er anslået, at en digitaliseret genkendelse af "rødgrød med fløde" og resten af vort kære modersmål vil koste op mod 20 millioner at udvikle fra bunden af. Noget tyder på, at en dansk version af programmerne er på vej.

Windows.net

Microsoft har annonceret, at i de kommende .Net-versioner af Windows og Office bliver talegenkendelse integreret. Vi taler om programmer, som formentlig kommer på markedet i 2003.


Næste modul

Forrige modul


Copyright Michael Karbo.