10.1 Links

Der er masser af gode referencer på nettet, som du kan kigge på.

Danske sider

HK's fremragende hjemmeside om ergonomi. Her kan du blandt andet tilmelde dig en e-mail-service, hvor du dagligt får tilsendt en strækøvelse fra en fysioterapeut.

Museskade.dk har bl.a. nogle fine strækøvelser.

Mus mv.

www.mousetrapper.dk

Møbler mv.

Nogle af de bedste ergonomiske møbler kommer fra firmaet Duba. Det kan jeg sige med god samvittighed, for jeg kender dem og har sammenlignet med mange andre fabrikater.

Engelsksproget

Der findes mange sider om RSI, som museskader hedder på engelsk. Jeg har selv hentet meget god information. Prøv nogle af disse sider:

Strækøvelser

http://www.tifaq.com

http://www eecs.harvard.edu/rsi

http://www.engr.unl.edu/eeshop/rsi.html

Ergonomiske produkter


Forrige modul


Copyright Michael Karbo. Copyright Michael Karbo.