KarbosGuide.dk. Modul 6a1.

Om filsystemer: DOS-formatering, FAT mv.


 • Hvad er filsystemer?
 • Den formaterede disk

  På de følgende sider kan du læse om FAT, om rodkataloger, sektorer, om defragmentering, FISK og meget mere. God fornøjelse!

 • Næste side
 • Forrige side


 • Vi har tidligere set, at pc’en er en stor databehandler. Vi har også set, at data er bits og bytes, som er samlet i filer.

  En af styresystemets store opgaver er at skrive alle disse data til disk. Når det gælder harddiske, disketter og zip-diske, så skal de formateres, før vi kan gemme filer der. På disse sider vil se nærmere på formateringer, filsystemer mv. Vi ser først på emnet generelt, men går så i dybden med FAT-formateringen, som (fortsat) er langt det mest udbredte.


  Hvad er filsystemer?

  Som jeg skriver i modul 4a, er drev lagermedier, som kan rumme et filsystem. Når en disk i et drev formateres, bliver den klargjort til at modtage data. Når vi formaterer en disk, påfører vi den etfilsystem .

  Formateringen svarer lidt til at grundlægge et bibliotek. Man kan godt stille hylderne op og klargøre kartotekskort mv. – uden at have anskaffet nogle bøger endnu. Men når biblioteket er klargjort, så er det også klar til at modtage bøgerne – bare kom an! På samme måde med disken, når vi formaterer den, "brænder" vi et system ned i den, så den er klar til at modtage data (filer).

  Der findes flere forskellige filsystemer, som vi kan formatere med:

 • FAT (File Allocation table ), det originale gamle 16-bits DOS-system. Bruges nok på 90% af alle pc’er. Det kaldes også FAT16 i modsætning til:

 • FAT32 en ret ny overbygning til FAT, som Microsoft har introduceret med Windows 95 B – den version, der blev lanceret december ’96.

 • HPFS (High Performance File System ) fra OS/2. Det er et avanceret 32-bits filsystem, som på alle punkter er langt bedre end FAT – på nær udbredelsen, for det bruges kun på OS/2.

 • NTFS fra Windows NT. Et 32-bits filsystem som HPFS, men ikke kompatibelt med det. NTFS kan (desværre) kun bruges under styresystemet Windows NT. Hvis det fandtes til brug under Windows 95, ville det være langt at foretrække fremfor FAT og FAT32.

 • ISO 9660 for CD-ROM'er og ISO 13346 for DVD-er.

 • UDF (Universal Disk Format) er et filsystem til diske med meget store kapaciteter såsom DVD RAM. UDF understøttes ikke direkte af Windows, der skal en driver til.

 • Netware er et server-styresystem fra Novell, som har sit eget 32-bits filsystem. Netop af den årsag kan Novell-serveren (i modsætning til NT- eller OS/2-servere) ikke bruges som arbejdsstation. Filsystemet er langt hurtigere end FAT, men det fungerer altså kun på Novell-servere (typiske fil-servere)

  Læs i det følgende om alle de begreber, der knytter sig til disse filsystemer.


  Forholdet mellem filsystem og styresystem

  Vi ser altså, at filsystemet er en vigtig del af styresystemet. Og et styresystem kan i nogle tilfælde arbejde medflere filsystemer:

  Styresystem Filsystem (er)
  DOSFAT16
  Windows 95/98FAT16, FAT32
  (egentligt VFAT: Virtuel FAT,
  som giver adgang til at skrive med
  lange filnavne)
  Windows NTFAT16, NTFS
  OS/2FAT16, HPFS
  Novell Netware Eget "mærke"

  Filsystemet er så at sige styresystemets grænseflade (interface ) til drev og disk. Når brugerprogrammet (fx Word) beder om at få indlæst en fil fra harddisken, henvender styresystemet (Windows 95 eller NT) sig til filsystemet (FAT eller NTFS) og beder om at få indlæst filen:

  Filsystemet ved, hvor filerne er gemt. Det går ud og læser i de relevante sektorer og afleverer data til styresystemet.


  Begrænsninger i disk-størrelsen

  pc'en har gennem årene lidt under en lang række generende begrænsninger. Harddisk-industrien har hele tiden udviklet harddiske med større og større kapacitet, men systemsoftwaret (BIOS, DOS og FAT) har sat sine begrænsninger:

 • DOS-versionerne før 3.0 kunne højest håndtere harddiske på 16 MB.
 • Fra version 3.0 til 3.32 kunne diskafsnit være op til 32 MB.
 • DOS 4.0 kunne håndtere afsnit på 128 MB.
 • DOS version 5.0 og den BIOS, der kontrollerer IDE-drev accepterer kun 1024 cylindre og op til 528 MB diskafsnit. Denne grænse blev brudt med EIDE-standarden.
 • FAT16 kan i dag højest håndtere diskafsnit på 2 GB på grund af 16-bit beregninger af klyngestørrelsen.
 • FAT32 accepterer op til 2048 GB diskstørrelse (så det holder nok et par år endnu).

  Vi vender tilbage til filsystemet:


  Den formaterede disk

  Vi ved, at en disk skal være formateret med et filsystem , før det kan modtage filer til lagring (opbevaring):

  I det følgende ser vi nærmere på formateringen af på et diskafsnit. Hvordan foregår det?


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Læs om Optimering af diskcache og Optimering af RAM - meget vif´´gtigt for Windows 98-brugere.

  Alt om digital billedbehandling

  Læs om boot-processen og systembussen i modul 2b.

  Læs om I/O-busserne i modul 2c.

  Læs om bundkortets chipsæt i modul 2d.

  Læs om RAM i modul 2e.

  Læs om BIOS i modul 6c.Copyright (c) 1996-2011 by Michael B. Karbo.