KarbosGuide.dk. Modul 7a.

Om videosystemet


 • Introduktion
 • Heftig teknologisk udvikling
 • Næste side
 • Forrige side

 • Introduktion

  Top

  Videosystemet (som skærmen er en del af) er noget af det vigtigste på pc’en. Det påvirker meget direkte din arbejdsglæde og faktisk også dit helbred. Og samtidig er videosystemet noget af det, der er størst forskel på fra pc til pc. Læs her min udlægning af dette emne.

  Alle computere er tilsluttet etdisplay af en slags. Det kan være en stor eller lille skærm af mange forskellige typer. Denne skærm indgår i det, vi kalder computerens video-system. Hvis vi ønsker et godt skærmbillede, så er vi nødt til at kigge på hele video-systemet. Og deri indgår tre elementer:

 • Grafikkortet (også kaldet skærmkortet eller skærm-adapteren). Det er et indstikskort, som skaber elektriske signaler til skærmen.
 • Selve skærmen, der er forbundet med kabel til grafikkortet.
 • Drivere (drivprogrammer), som Windows 95 bruger til at styre grafikkortet med, så det sender de rigtige signaler til skærmen.

  Alle disse tre ting skal være tilpasset hinanden. Selv den dyreste og fineste skærm vil kun give et middelmådigt skærmbillede fra sig, hvis den er tilsluttet et billigt grafikkort. Og alle skærmkort er helt afhængige af, at den rette driver er installeret og indstillet korrekt – ellers yder kortet ikke ordentligt.

  På disse sider vil jeg gennemgå hele videosystemet. Først kan du læse om skærmbilledets opbygning i pixels med opløsning, farvedybde og refresh-rate. Det er helt centrale emner. Senere ser vi på forskellige skærmtyper og grafikkort.


  Hurtig udvikling

  Top

  Videosystemet har ændret sig lige så voldsomt som resten af pc’en i løbet af de sidste 10 år. Udviklingen sker på flere områder.

  Bedre skærme

  Skærmene – både rørene og elektronikken – bliver løbende bedre. De kan afgive flottere og flottere billeder - skarpere, ved højere opløsning og med bedre farver.

  LCD-skærme

  Nye skærmtyper kommer også på markedet. De flade LCD-skærme er på vej ind i kontorerne, og i løbet af nogleår bliver de den ny skærmstandard.

  Hurtigere kort

  Grafikkortene bliver hurtigere. De kan skabe de bedre skærmbilleder, som skærmene kan levere. Brugeren får flere indstillingsmuligheder.

  Nye RAM-typer og AGP-bussen forøger hastigheden.

  3D-acceleratorer

  3D-understøttelse er et vigtigt udviklingsområde, som har betydning for alle computerspillene. I dag indeholder alle ny grafikkort heftige 3D-acceleratorer, og det har på få år totalt ændret standarden for grafikkort.

  MPEG-2

  Video-fremvisning med hardwaremæssig MPEG-2 understøttelse er en anden trend, som er på vej frem - i første omgang foranlediget af DVD-teknologien . MPEG-2 i grafikkort skal ses som et trin på vejen i den spirende sammensmeltning af pc og underholdningselektronik (digitalt TV, harddisk-video-optagere mv.).

  Hele videosystemet er et sub-system indenfor pc’en med sin egen teknologiske udvikling. Samtidig er netop skærm og skærmkort et område, hvor mange pc-forhandlere og -fabrikater hopper over, hvor gærdet er lavest. Som almindelig bruger kan du forbedre dit skærmbillede mærkbart ved bedre omtanke. Det gælder, når du køber pc'en - du skal være meget opmærksom på videosystemet.

  Og det gælder ved eksisterende videosystemer, hvor du med bedre drivere og softwareoptimering kan fremtvinge det optimale skærmbillede. Det skal vi se på i disse sider.


 • Næste side
 • Forrige side


  Lær mere

  Top

  Læs om Optimering af diskcache og Optimering af RAM - meget vif´´gtigt for Windows 98-brugere.

  Alt om digital billedbehandling

  Læs også om Om grafikkort.

  Se også om lydkort og deres teknologi .

  Læs om chipsæt i modul 2d

  Læs videre om klokfrekvenser i modul 3d.

  Læs om Ultra DMA og AGP i modul 5b

  Læs om driv-programmer til Windows 95 i modul 6c.

  Læs videre om RAM i modul 2e


  Copyright (c) 1996-2011 by Michael B. Karbo.